Innkalling til

ÅRSMØTE 2016

 

Møtet arrangeres som vanlig på 1.pinsedag som i år er søndag 15.mai.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen på skiheisen.

 


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d          Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Vinterbrøyting

 4. Årsregnskap for 2015
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, brøytelaget og totalregnskap

 5. Ny ferist

 6. Valg

Leder Erling Foss                    ikke på valg
Steinar Berg                            på valg

Jakob Solvold                         på valg

Per Anders Aasegg                  ikke på valg

Torgeir Nufsfjord                   ikke på valg


Revisor Svein Lidahl              på valg


valgkomité

Trygve Vevang

Erik Halvorsen

 

 1. Innkomne saker

 

           

Hvis noen har forslag til saker på årsmøtet, utenom de på dagsorden fra styret, så må de sendes meg innen 13.5.2016.

 

 

 

Hjertelig velkommen

 

Hilsen styret