Til startsiden

 

Vessinglia’s historikk (vil bli oppdatert fortløpende).

 

Siste oppdatering: 21.05.2013

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2013

 

Leder: Erling Foss, valgt for 2 år

Nestleder: Steinar Berg, ikke på valg

Sekretær: Per-Anders Aasegg, valgt for 2 år

Kasserer: Jacob Solvoll, ikke på valg

Styremedlem: Torgeir Nufsfjord, valgt for 2 år

 

Revisor: Svein Lidahl

 

Valgkomite: Trygve Vevang og Erik Halvorsen

 

Kraftig flom i april/mai 2013. Vessinglibekken gikk over sine bredder og ødela veien nedover mot FV 705. Det var store skader.

 

Aglen solgte hytta si til Margrete og Ivar Aas i mai.

 

 

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2012

 

Leder: Erling Foss, ikke på valg

Nestleder: Steinar Berg, valgt for 2 år

Sekretær: Erik Halvorsen, ikke på valg

Kasserer: Jacob Solvoll, valgt for 2 år

Styremedlem: Trygve Vevang, ikke på valg

 

Revisor: Svein Lidahl

 

Valgkomite: Gunn Iren Berg Svendsen og Odd Karl Steen

 

Magnhild Bromstad som bygde hytta si i 2007 solgte den høsten 2012 til Kari Traasdahl.

 

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2011

 

Leder / Kasserer: Erling Foss, valgt for 2 år

Nestleder: Odd Karl Steen, ikke på valg

Styremedlem: Erik Halvorsen, valgt for 2 år

Sekretær: Gunn Iren Berg Svendsen, ikke på valg

Styremedlem: Trygve Vevang, valgt for 2 år

 

Revisor: Svein Lidahl

 

Valgkomite: John Bernhard Aas og Kjell Ove Svartås

 

Hytta til John Aftret ble overtatt av sønnen Hans Ivar Aftret og kona Karin Kjøsnes.

Tomta til Leif Arne Aashaug ble solgt til Jan Vevang.

Hytta til Oust ble solgt til Bodil Østerås.

Hytta til Dag Sand/Jorunn Svingen ble før jul solgt til Kari Kvithyll og Michael Olsen.

 

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2010

 

Leder / Kasserer: Erling Foss, ikke på valg

Nestleder: Kjell Ove Svartås, ikke på valg

Sekretær: Gunn Iren Berg Svendsen, valgt for 2 år

Styremedlem: Odd Karl Steen, valgt for 2 år

Styremedlem: Trygve Vevang, ikke på valg

 

Meget kald vinter. I januar ble temperaturer ble målt under -47 grd.C  både nede ved foten av skiheisen, ja også langt opp i feltet nær Vessingtjønna.

 

4 hytter ble bygd, Berg/Myrvang, Hallan, Sjølstad og Stokke, alle i nyfeltet. De 3 siste tomtene hos Tårva Tomeselskap ble også solgt og bygging beregnes påbegynt i 2011. Det er Karlsen, Knarbakk og Forset.

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2009

 

Leder: Erling Foss, valgt for 2 år

Nestleder / Kasserer: John Bernhard Aas, ikke på valg

Sekretær: Gunn Iren Berg Svendsen, ikke på valg

Styremedlem: Trygve Vevang, valgt for 2 år

Styremedlem: Kjell Ove Svartås, Valgt for 2 år

 

Hytta til Hjelt ble solgt før påske, ny eier, Jakob Solvoll, mens Dag Sand leide ut hytta si på åremål til Trude og Bjørn Arve Bakken.

 

Snøen kom tidlig denne høsten. 26. september kom den, over 30 cm og ikke alt forsvant før den virkelig vinteren kom.

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2008

 

Leder: John Gunnar Næss, ikke på valg

Nestleder / Kasserer: John Bernhard Aas, valgt for 2 år

Sekretær: Erling Foss, ikke på valg

Styremedlem: Gunn Iren Berg Svendsen, valgt for 2 år

Styremedlem: Kjell Ove Svartås, ikke på valg

 

Gunn Iren er for øvrig 1.kvinne som er valgt inn i foreningens styre.

 

Tidlig påske i år, palmesøndag 11.03.08 med mye snø og kulde.

137 år til neste gang det blir så tidlig påske.

 

Hytta til Ellen Alm og Roger Olsen, ei Saltdalshytte, ble bygd om sommeren dette året og på høsten ble Gunnar Frost sin hytte påbegynt.

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2007

 

Leder: John Gunnar Næss, gjenvalgt for 2 år

Nestleder: John Bernhard Aas, ikke på valg

Kasserer: Jostein Kulås, ikke på valg

Sekretær: Erling Foss, gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Kjell Ove Svartås, valgt for 2 år

 

Hytteforeninga hadde egne skiløyper m/alternative løypevalg fra påske.

Hytteforeninga’s hjemmeside ble ”freshet” opp.

Ny portal / postkassestativ ble bygd i høst.

2 nye hytter ble bygd i 2007, den ene av Steinar Innvik mens den andre var av Magnhild Bromstad.

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2006

 

Leder: John Gunnar Næss, ikke på valg

Nestleder: John Bernhard Aas, valgt for 2 år

Kasserer: Jostein Kulås, gjenvalgt for 2 år

Sekretær: Erling Foss, ikke på valg

Styremedlem: Jo Sirnes, ikke på valg

 

I november ble E-verksgarasjen pådratt så store skader av NSB’s

Nettbuss at den ble revet.

 

Sauene ble ”utvist” fra feltet og må finne seg andre beitemarker.

 

De første hyttene i ”nyfeltet” begynner å se dagens lys og hyttene til Berg/Svendsen og Nufsfjord ble påbegynt dette året.

 

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2005

 

Leder: John Gunnar Næss, gjenvalgt for 2 år

Nestleder: Jostein Hagen, ikke på valg

Kasserer: Jostein Kulås, ikke på valg

Sekretær: Erling Foss, gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Jo Sirnes, gjenvalgt for 2 år

 

Den vinteren det kom så mye snø, opptil 2,50 meter på flat mark.

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2004

 

Leder: John Gunnar Næss, ikke på valg

Nestleder: Jostein Hagen, gjenvalgt for 2 år

Kasserer: Jostein Kulås, gjenvalgt for 2 år

Sekretær: Erling Foss, ikke på valg

Styremedlem: Jo Sirnes, ikke på valg

 

Tydal Skisenter åpnet igjen 13. mars 2004 etter å ha vært ute av drift siden våren 1996.

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2003

 

Leder: John Gunnar Næss, valgt for 2 år

Nestleder: Jostein Hagen, ikke på valg

Kasserer: Jostein Kulås, ikke på valg

Sekretær: Erling Foss, valgt for 2 år

Styremedlem: Jo Sirnes, valgt for 2 år

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2002

 

Leder: Odd Karl Steen, ikke på valg

Nestleder: John Gunnar Næss, ikke på valg

Kasserer: Jostein Kulås, valgt for 2 år

Sekretær: Sverre Hansen, ikke på valg

Styremedlem: Jostein Hagen, gjenvalgt for 2 år

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2001

 

Leder: Odd Karl Steen, gjenvalgt for 2 år

Nestleder: John Gunnar Næss, gjenvalgt for 2 år

Kasserer: Lars Aasegg, ikke på valg

Sekretær: Sverre Hansen, valgt for 2 år

Styremedlem: Jostein Hagen, ikke på valg

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 2000

 

Leder: Odd Karl Steen, gjenvalgt for 2 år

Nestleder: John Gunnar Næss, ikke på valg

Kasserer: Lars Aasegg, valgt for 2 år

Sekretær: Sverre Hansen, ikke på valg

Styremedlem: Jostein Hagen, valgt for 2 år

 

Styret i Vessinglia Hytteforening 1999

 

Leder: Odd Karl Steen,

Nestleder: John Gunnar Næss

Kasserer: Lars Aasegg

Sekretær: Sverre Hansen

Styremedlem: Jostein Hagen

 

Før hytteforeningen ble startet:

 

1996 Skisentret ble nedlagt.

 

I 1985, den 07.02. ble det målt –45 Grd.C hos Sverre Hansen 

 

I 1982 startet Tydal Skisenter