Bilder 2014

 

Dette er bilder fra Moliaden 2014. Ble dette den siste Moliaden spør innsenderen.

Vi håper noen tar tak i dette neste år, en tradisjon som har bestått i 36 år må ikke bare forsvinne.

Foto.Ruth Rian Hansen.